Λαμαρίνες αλουμινίου απλές και διάτρητρες.

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΛΕΣ

  • Διάφορες διαστάσεις
  • Διατείθεται με επίστρωση αντικολλητικής βαφής υψηλής αντοχής.ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ

  • Διάφορες διαστάσεις
  • Διατείθεται με επίστρωση αντικολλητικής βαφής υψηλής αντοχής.