Σταθμός πλύσης χεριών LPDX45, Ελληνικής κατασκευής.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ανοξείδωτη βρύση.

Ποδοκίνητη βαλβίδα για νερό.

Dispenser για σαπούνι.

Dispenser για χειροπετσέτες.

Ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων.