Τελάρο αλουμινίου φουρνίσματος σε 3 μοντέλα

T1 – ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΤΩ

Α) Μήκος τελάρου εξωτερικά (ολικό)
Β) Πλάτος τελάρου εξωτερικά
Γ) Μήκος από γάντζο κάτω έως πίσω μέρος του τελάρου
Δ) Μήκος από ράουλο έως πίσω μέρος του τελάρουT2 – ΜΕ ΛΑΜΑ ΠΑΝΩ

Α) Μήκος τελάρου εξωτερικά (ολικό)
Β) Πλάτος τελάρου εξωτερικά
Γ) Μήκος από λάμα έως πίσω μέρος του τελάρου
Δ) Μήκος από ράουλο έως πίσω μέρος του τελάρου
T3 – ΜΕ ΛΑΜΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΤΩ

Α) Μήκος τελάρου εξωτερικά (ολικό)
Β) Πλάτος τελάρου εξωτερικά
Γ) Μήκος από λάμα-γωνία κάτω έως πίσω μέρος του τελάρου
Δ) Μήκος από ράουλο έως πίσω μέρος του τελάρου