Κύλιδρος και Πλάστης

Το μηχάνημα στηρίζεται σε τροχούς.

Πλάστης:

Τεμάχια από 30 έως 2000gr.

Χρήσιμο πλάτος: 550mm

Ισχύς: 2,6Kw

Βάρος: 325Kg

Διαστάσεις: Μήκος: 103 Βάθος:82 Ύψος: 135