Διαιρετικό - Στρογγυλοποιητικό 30τεμάχιων 30 - 95 gr