Περιγραφή:

Καινούργιο Φίλτρο ενεργού άνθρακα - Euromate.

Μαζί με το καπέλο και τα φίλτρα του.