Ταινία μεταφοράς ζύμης από το ζυγοκοπτικό στην πλαστική μηχανή.

Με ρυθμιζόμενο ύψος. 

Με ρυθμιζόμενη γωνία μεταφοράς.