Μετά την διαδικασία κοπής και μερικής στρογγυλοποίησης, θα πρέπει να επέλθει ένα μικρό χρονικό διάστημα (εξαρτώμενο από τον τύπο της ζύμης, 8-15 περίπου λεπτών), καθυστέρησης, (ξεκούρασης) των τεμαχίων ζύμης, προ της μορφοποίησης των σε φραντζόλα η καρβέλι . Αυτό επιτυγχάνεται από έναν θάλαμο καθυστέρησης των τεμαχίων ζύμης, την προστόφα.


Η προστόφα χρησιμοποιείται ευρέως, ανά τον κόσμο, δια την βελτίωση της ποιότητος της ζύμης ξεκουράζοντάς την από την προηγούμενη διαδικασία κοπής των τεμαχίων, προσφέροντας μεγαλύτερη διόγκωση, καλύτερη επιφάνεια (στρώσιμο), και επομένως καλύτερο πλάσιμο κατά την διαδικασία μορφοποίησης της ζύμης σε καρβέλι η φρατζόλα.


 Η προστόφα κατασκευάζεται σε δύο βασικά μοντέλα, τα οποία διακρίνονται από τον αριθμό ωφέλιμων σειρών (κουβαδάκια), 83 και 46. Η κάθε σειρά περιέχει 3 κουβαδάκια, εκ των οποίων υπάρχει και η δυνατότητα χρησιμοποίησης των 2 κουβαδιών, οπότε ελαττώνεται ο χρόνος παραμονής των τεμαχίων και με την προϋπόθεση ότι η παραγωγικότητα της ζυγοκοπτικής κυμαίνεται στα 900 τεμάχια / ώρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Τα τεμάχια της ζύμης κατά την διάρκεια της κίνησης, εντός της προστόφας, παραμένουν σταθερά στο αρχικό σημείο εναπόθεσης των.
• Δέχεται τεμάχια βάρους 90 – 1200 gr.
• Μετρητής τεμαχίων με αυτόματο σταμάτημα της ζυγοκοπτικής.
• Ρυθμιζόμενη ταχύτητα εκφόρτωσης.
• Λαμπτήρας εξόντωσης βακτηριδίων.
• Ο ηλεκτρικός πίνακας περιλαμβάνει θερμό-μαγνητικούς διακόπτες (GV) δια την ζυγοκοπτική, πλαστική και προστόφα, καθώς επίσης και ηλεκτρικές παροχές δια την ζυγοκοπτική και πλαστική.
• Αυτόματο σταμάτημα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της αλυσίδας.
• Κατασκευή σκελετού από κοιλοδοκό 30*2
• Μεγάλα παράθυρα με διαφανές plexy glass.
• Κατασκευή κουβαδιών με επένδυση τσόχας.
• Τα καλύμματα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.