Η μεταφορική ταινία ζύμης χρησιμοποιείται για την αυτόματη μεταφορά των τεμαχίων από τη Ζυγοκοπτική στη Μηχανή Πλάσεως (Πλαστική).

Με τη βοήθεια του ηλεκτρομειωτήρα περιστρέφεται η ταινία και μεταφέρονται τα τεμάχια της ζύμης, τα οποία στρογγυλοποιούνται μερικώς.

Το διπλό αναβατόριο AZ-2, στρογγυλοποιεί καλύτερα την ζύμη, με αποτέλεσμα, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια οικονομικότερη λύση έναντι του κώνου στρογγυλοποίησης.

Αποτελείται από τα εξής μέρη:

• Σωληνωτός σκελετός.

• Ανεξάρτητος μηχανισμός αλευρώματος ζύμης με λειτουργία on/off.

• Μεταφορική ταινία τροφίμων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος : 143cm

Πλάτος : 49cm

Ύψος : 150cm

Βάρος : 66kg / 100kg