Πρόκειται για μηχάνημα αυτόματης ζύγισης και κοπής τεμαχίων κάθε είδους ζύμης. Τροφοδοτείται αυτόματα από το ανατρεπόμενο ταχυζυμωτήριο ή απλά τοποθετώντας με το χέρι τη ζύμη στη χοάνη τροφοδοσίας.

Πρόκειται για μηχάνημα αυτόματης διαίρεσης και κοπής κάθε είδους ζύμης.

Τροφοδοτείται χειροκίνητα ή από ανατρεπόμενο ταχυζυμωτήριο και μπορεί να τροφοδοτήσει την μηχανή πλάσεως φρατζόλας μέσω της μεταφορικής ταινίας (ΑΖ-1), ή από ευθείας την μηχανή πλάσεως καρβελιού (κώνου). Επίσης μπορεί να συνδυαστεί σε ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής ζύμης.

Βασικός εξοπλισμός:

 • Μετρικό έμβολο με δυνατότητα κοπής 900 τεμαχίων ανά ώρα, βάρους 80-1400g.
 • Ανοξείδωτη Χοάνη Τροφοδοσίας ζύμης χωρητικότητας 65kg με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας, σχεδιασμένο να μην εμποδίζει στην τροφοδοσία της ζύμης (είτε με το χέρι είτε με ανατροπέα ταχυζυμωτηρίου) και να διακόπτει την λειτουργία του μηχανήματος όταν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος ακουμπήσει το στόμιο της χοάνης.
 • Μεταφορική ταινία εξαγωγής (τροφίμων) πάχους 3mm με ανεξάρτητη κίνηση και χρονοκαθυστέρηση για την εξαγωγή τελευταίου κομματιού κατά τον τερματισμό λειτουργίας.
 • Αυτόματη αντλία ελαίου έξι (6) εμβόλων.
 • Ανακύκλωση ελαίου.
 • Λεπίδα κοπής ανοξείδωτη.
 • Σκελετός από χάλυβα κατασκευών, St-37, πάχους 10mm.
 • Ανοξείδωτη εξωτερική επένδυση.
 • Πλήρης ηλεκτρολογικός πίνακας και χειριστήριο.
 • Μηχανισμός αποσύμπλεξης του ηλεκτρομειωτήρα, τύπου cobbler, για την περίπτωση που κάποιο (ξένο) αντικείμενο εμπλακεί μέσα στο μηχάνημα.
 • Τροχοί για  εύκολη μετακίνηση.

Προαιρετικός εξοπλισμός:

 • Μετρικό έμβολο (διπλό) με δυνατότητα κοπής 1.800 τεμαχίων ανά ώρα, βάρους 30 – 100g
 • Χοάνη τροφοδοσίας ζύμης ανοξείδωτη, χωρητικότητας 200kg
 • Αυξομειωτήρας στροφών (inverter) 50-100 RPM για δυνατότητα παραγωγής από 700 έως 1300 κομμάτια/ώρα (ή 1400 έως 2600 με διπλό έμβολο).
 • Μετρητής τεμαχίων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μήκος113 cm
Πλάτος62 cm
Ύψος148 cm
Βάρος550 Kg

222.jpg