Αναβατόριο ζυγοκοπτικό μεταχειρισμένο.

Περιγραφή:

Έχει δυνατότητα να παραλαμβάνει το ζυμάρι από την ταινία του ζυγοκοπτικού και να το ρίχνει με την ίδια φορά στα κύλινδρα της πλαστικής μηχανής, 

έχοντας έτσι ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην έξοδο της πλαστικής.