Ανατρεπόμενο ταχυζυμωτήριο 160kg της εταιρίας Βακρατσά.