ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ WP KEMPER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1m * 0,80m * 1,62m