Μεταχειρισμένη επαγγελματική μηχανή Espresso διπλή.

Έχει γίνει γενικό service στην αντιπροσωπεία της. 

1,7 bar

6 lit/h.