Πλαστική μηχανή  με στρογγυλοποιητή της ελληνικής εταιρίας Βακρατσάς.