Ελαφρώς μεταχειρισμένο στρογγυλοποιητικό ζύμης της εταιρίας Esmach S.p.A του ομίλου Bongard.