Ζυγοκοπτικό χωρίς σύστημα λαδιού σχεδόν καινούργιο.