Ζυγοκοπτικό μεταχειρισμένο Kemper, για τεμάχια βάρους: 1Kg.

Περιγραφή:
  • Με καινούργιο σύστημα λύπανσης (αντλία, δίκτυο κ.λ.π.)
  • Καινούργια ταινία με χειριστήριο από μακριά.